Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate are rolul de a informa utilizatorul site-ului Cartuf.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și modul în care se realizează aceasta.

Site-ul Cartuf.ro colectează, stochează și utilizează  date cu caracter personal în acord cu Regulamentul ( UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 Aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date( GDPR), și cu această politică de confidențialitate.

Politica de confidențialitate, împreună cu termenii și condițiile de pe site, stabilesc modul în care datele cu caracter personal vor fi utilizate și stocate.

Informații generale

Site-ul Cartuf.ro este deținut și administrat de către BIZONNECT SRL, cu următoarele date de identificare:

BIZONNECT SRL, din Șos. Bucium 84 A,

Înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J22/1410/2013,

Cod unic de înregistrare RO32135332

Pentru modificări legate de cont, cum ar fi ștergerea, reactivarea sau modificarea informațiilor contului te rugăm să ne contactezi la [email protected].

Definiții

 • date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea acestora;
 • stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
 • operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
 • destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunica date în cadrul unei competente speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
 • date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
 • date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

Datele colectate și utilizarea acestora

Utilizarea site-ului Cartuf.ro implică și utilizarea de date cu caracter personal. 

Utilizăm datele cu caracter personal pe care dumneavoastră ni le furnizați voluntar, pentru a vă putea oferi produsele noastre.

Prin utilizarea site-ului Cartuf.ro, sunteți de acord cu utilizarea și colectarea de date cu caracter personal după cum urmează:

 • Pentru fiecare utilizator al site-ului Cartuf.ro se vor colecta date personale de cookie conform politicilor de cookie prezentate, pentru a asigura o funcționare optimă și rapidă a site-ului.
 • Vom colecta numărul de telefon și adresa de email de la utilizatorii care doresc să afle mai multe informații cu privire la programul de francizare. Aceștia sunt de acord cu utilizarea acestor date pentru comunicarea informațiilor solicitate. Utilizatorii transmit în mod voluntar această informație.
 • Vom colecta date cu caracter personal precum nume, adresa de email, numărul de telefon și alte date, de la utilizatorii care doresc să ne contacteze cu privire la programul de francizare. Aceste informații ne sunt necesare pentru a stabili o comunicare în ceea ce privește posibile viitoare relații de business. 
 • Putem să primim informații despre utilizatori și atunci când aceștia ajung la noi de pe site-uri partenere ce îi conduc pe aceștia pe site-ul nostru.
 • Colectăm informațiile despre activitatea dumneavoastră pe site, despre modul în care utilizați site-ul nostru. Informațiile reținute astfel sunt: Data și ora de conectare, paginile vizualizate, ip-ul, browserul, versiunea browserului, sistemul de operare și tipul de dispozitiv( smartphone, tabletă sau desktop).
 • Datele despre dispozitivele utilizate de către membri pentru a se conecta, precum adresa IP, tipul de dispozitiv, versiunea browserului și a sistemului; le folosim pentru a oferi o experiența superioară membrilor prezenți pe site-ul nostru, și pentru dezvoltarea de noi servicii personalizate pentru aceștia.
 • Pentru prevenirea fraudei și a altor activități ilegale sau neautorizate, monitorizăm comportamentele neadecvate ale utilizatorilor atunci când acestea devin suspecte.

Folosim datele cu caracter personal colectate în conformitate cu următoarele norme juridice :

Utilizarea site-ului nostru și a serviciilor aferente acestuia. Procesăm informațiile personale ale utilizatorilor pentru a putea  presta serviciile conform contractului pe care aceștia îl au cu noi( conform Termenilor și Condițiilor ).

În interes legitim putem utiliza datele cu caracter personal ale utilizatorilor, pentru a studia tipul de comportament și cum comunica aceștia cu serviciile noastre, pentru a le putea dezvolta permanent în beneficiul acestora, și pentru a înlătura orice tentative de fraudă, sau să le utilizăm în scopuri legale. 

Vom solicita consimțământul de fiecare dată când vom da mai departe informațiile utilizatorilor către o terță parte, sau cand vor interveni modificări asupra Politicilor de confidențialitate sau a Termenilor și Condițiilor de utilizare a site-ului, pentru ca utilizatorii să fie informați. Aceștia își pot retrage oricând consimțământul,  contactându-ne la adresa [email protected]. Vă vom soluționa cererea în maxim 30 de zile de la transmiterea acesteia. 

Cu cine împărțim datele cu caracter personal

 • Pentru ca utilizatorii să poată beneficia de serviciile și produsele noastre, informațiile utilizatorilor sunt împărțite și cu alți furnizori de servicii care asigură o bună funcționare a site-ului și a serviciilor oferite. Acestea sunt părți terțe care ne furnizează servicii web specifice, servicii de găzduire/hosting și întreținere a datelor, analiza datelor, procesarea de plăți și servicii de email marketing. Avem grijă ca acești parteneri să asigure un mediu securizat pentru toți utilizatorii. Pentru noi este foarte important ca toți furnizorii și partenerii de servicii să accepte politicile de confidențialitate și să fie “compliant” cu noul Regulament General de Protecție a Datelor(UE) 2016/679.
 • Împărțim informațiile utilizatorilor și cu autoritățile legale atunci când este necesar acest lucru. 
 • În cazul în care compania noastră trece printr-o schimbare corporativă, ca dizolvarea, falimentul, schimbarea de proprietar sau de management intern;  datele clienților vor fi preluate , șterse sau vor fi supuse oricărei acțiuni ce va fi necesară în funcție de situație. 
 • Dacă sunt necesare pentru punerea în aplicare a legilor, oferim informațiile pe care noi le deținem pentru rezolvarea proceselor care ne privesc pe noi sau pe utilizatori. 
 • În cazul în care va fi necesară distribuirea informațiilor și către alte părți terțe, vom solicita în timp util consimțământul explicit  utilizatorilor în ceea ce privește această modificare și motivul pentru care datele utilizatorilor vor fi distribuite și către aceștia. 

Transferul de date către state din afara Spațiului Economic European

Anumiți furnizori de servicii pe care îi avem provin din Statele Unite și din alte state transfrontaliere. Din acest motiv datele cu caracter personal ale utilizatorilor vor fi transferate și către alte state din afara Spațiului Economic European. 

Ne-am asigurat că acești furnizori acceptă și respectă  obligativitățile de confidențialitate ale  Regulamentului  General de Protecție a Datelor(UE) 2016/679.

Drepturile utilizatorilor

Utilizatorul beneficiază de drepturi în conformitate cu Regulamentului  General de Protecție a Datelor(UE) 2016/679. Acesta îi oferă fiecărui utilizator dreptul de a-și administra propriile informații. 

Dreptul la accesare – Utilizatorul are dreptul la accesarea datelor personale stocate. El poate cere detalii cu privire la modul în care sunt gestionate și protejate datele sale.

Dreptul de a fi uitat, numit și dreptul de a fi șters  – Utilizatorul are posibilitatea de a cere ca informațiile personale să fie șterse din baza de date fără întârzieri nejustificate, însă acest lucru atrage și pierderea avantajelor de client al site-ului. În situația în care legea impune păstrarea datelor, datele sale nu vor fi șterse.

Dreptul de portabilitate al datelor – Utilizatorul care a furnizat datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent poate solicita o copie a datelor personale în scopul transferării lor către un alt furnizor și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără a întâmpina obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal. Utilizatorul are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.  

Dreptul de a fi informat – Utilizatorul este informat despre datele care urmează să fie colectate. El își dă consimțământul în mod expres pentru colectarea lor prin plasarea comenzilor pe Site.

Dreptul de rectificare – Utilizatorul are posibilitatea de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, modificarea sau/și completarea datelor personale în cazul în care acestea sunt incorecte sau incomplete.

Dreptul de a alege ce se va întâmpla cu datele sale – Utilizatorul poate alege dacă datele personale pot fi folosite ulterior colectării și/sau prelucrării în alte scopuri decat în cele pentru care au fost colectate inițial. 

Dreptul la opoziție – Utilizatorul Site-ului are dreptul la intimitate și securitate. Poate oricând să solicite să nu mai primească mesaje de marketing, solicitate în trecut sau nesolicitate, sau să se dezaboneze doar de la o parte din comunicatele primite.

Dreptul de a fi anunțat – În cazul unei breșe de securitate care a compromis datele personale ale utilizatorului, acesta trebuie să fie informat în termen de 72 de ore de la momentul în care incidentul a fost constatat. În momentul în care securitatea datelor a fost compromisă, indiferent de cauză, dacă sursa a fost un atac cibernetic sau o scurgere de informații internă, operatorul anunță atât  Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cât și Utilizatorii afectați.

Dreptul de a se adresa justiției: Dumneavoastră ca utilizator aveți dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care v-au fost încălcate de către noi. Utilizatorii au dreptul de a se adresa și autorităților de protecție  a datelor dacă aceștia au îndoieli cu privire la modul în care v-au fost prelucrate datele de către noi. Utilizatorii care au suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.

Orice utilizator își poate exercita aceste drepturi printr-un email la adresa: [email protected], sesizare ce va fi rezolvată în maxim 30 de zile de la primirea acesteia. 

Putem să respingem cererile nejustificate ale utilizatorilor, dacă acestea încalcă secrete comerciale sau proprietatea intelectuală, ori alte prevederi legislative. 

Anumite informații pe care utilizatorii le oferă nu se pot supune acestor drepturi deoarece fără aceste informații, noi nu vom mai putea furniza produsele și serviciile noastre către aceștia.

Protecția și securitatea datelor

 • Transmiterea datelor.

Acest site adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informațiile utilizatorilor. În cazul transmiterii oricărei informații pe site( adresa de email, nume, adresă etc.), această informație va fi codată datorită sistemului de criptare SSL cu care este securizat site-ul. 

Vă rugăm să fiți atenți în legătură cu ce informații distribuiți atunci când site-ul apare ca fiind nesecurizat.

 • Stocarea datelor utilizatorilor se face în medii de operare sigure care sunt accesate numai de către persoanele autorizate.

ATENȚIE!

În cazul în care considerați și/sau aveți certitudini că site-ul nostru nu prezintă siguranță în ceea ce privește utilizarea datelor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați printr-un email!

Restricțiile de confidențialitate nu sunt valabile atunci când informațiile privind datele cu caracter personal ale utilizatorului sunt necesare  autorităților judiciare, în conformitate cu legea.

Minori

Nu comercializăm produse și/sau servicii care să fie cumpărate de către minorii sub 16 ani. Putem vinde  sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor sub 16 ani, dar achiziționate de către un adult. Doar minorii cu vârsta de minim 16 ani pot utiliza și realiza comenzi pe site-ul nostru. Dacă sunteți minor cu vârsta mai mică de 16 ani, și totuși accesați un Site, o puteți face doar când sunteți sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

Modalități de contact 

În legătură cu probleme sau nelămuriri legate de aceasta politică de confidențialitate, puteți să ne contactați cu încredere printr-un email la adresa [email protected]

Aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile, în baza prevederilor legale.